Pracovní stránky jsem založila jako souhrn informací o psychologii práce v hygienické službě. Je to obor zajímavý a já jsem mu věnovala celou svou pracovní kariéru.

Původní doménu na adrese psvz.cz, kde jsem informace měla umístěny, jsem na konci roku 2013 zrušila a převedla stránky na  webnode.

Budu ráda, když mé stránky navštívíte a najdete tam pro sebe něco podnětného. Pro případné dotazy je v kontaktech uvedena má mailová adresa.

 

Stručný pracovní životopis

Vystudovala jsem Filosofickou fakultu Univerzity J.E.Purkyně v Brně, obor psychologie, promovala jsem v roce 1974. Titul PhDr. jsem získala v roce 1986. Krátce jsem pracovala jako psycholog v Psychiatrické léčebně v Brně, od roku 1984 jako psycholog na Krajské hygienické stanici v Brně, od roku 1997 také na Okresní hygienické stanici v Blansku. Po restrukturalizaci hygienické služby jsem pracovala jako psycholog na oddělení fyziologie a psychologie práce a později jako pracovník Centra ochrany a podpory zdraví Zdravotního ústavu se sídlem v Brně. Od roku 2008 pracuji samostatně jako odborný poradce.
Specializuji se na šetření psychické zátěže v rámci podniku nebo školy pomocí dotazníků. Jsem autorkou dvou metodických příruček a pravidelně publikuji výsledky své práce. Přednáším psychologii se zaměřením na psychologii práce, klinickou psychologii a duševní hygienu. Jsem spolutvůrce několika projektů podpory zdraví pro žáky základních a středních škol s problematikou závislostí či rizikového chování. Mým hlavním odborným zájmem je psychologie práce a programy na snížení stresu v podniku. V oboru sledování duševního zdraví ve vztahu k pracovnímu prostředí mám 25 let praxe.

Odborné informace

NCO NZO

01.03.2020 19:00

FFMU

01.12.2013 20:18

Psychologický význam okna

01.12.2013 18:55

Monotonie

01.12.2013 18:42

Hodnocení psychické a zrakové zátěže v zákonech

01.12.2013 18:24

Zajímavé články

Přehledy a souhrny

08.12.2013 14:24