Monotonie

01.12.2013 18:42

V kategorizaci prací byla monotonie  jedním z nejkontroverznějších sledovaných faktorů psychické zátěže. V devadesátých letech jsme navštívili mnoho pracovišť a sledovali její vliv na pracovníky různých profesí.

Své poznatky jsem shrnula ve dvou publikacích: Monotonie v pracovním procesu (České pracovní lékařství 4/2005)   a  Monotonie v praxi  (Bezpečnost a hygiena práce, 6/2006)

 

Monotonie je obsažena i ve videu, které zachycuje práci v drůběžářském závodě. Klasickou činností, která je považovaná za monotónní, je třeba navěšování kuřat, to  se zde jen mihne a pak už je vidět  kuřata zavěšená na háky a putující dál..

 

Jak se zpracovává ananas ve světě - další příspěvek k monotonii.

 

Zajímavý příspěvek k monotonii v těžkých pracovních podmínkách lze najít zde.

Módní blogerky z Norska se seznámily s pracovními podmínkami žen v textilních podnicích v Kambodže. Na youtube jsou jednotlivé krátké díly, zde je  k vidění  epizoda 1.

 Zde je článek z novin, který takové pracovní poměry popisuje.

 Na to hezky navazuje spánek v práci z vyčerpání u firmy, která montuje IPhony Apple.