Metody

Metody, které jsem nasbírala v průběhu své činnosti v hygienické službě, jsou shromážděny na této stránce. Vznikaly od 80. let minulého století, byly zkoušeny a upravovány, zde mám poslední verze. Některé z nich zapadly a už se nepoužívají, mám je zde pro ukázku, co vše je možné v terénu k získání poznatků o práci nabídnout. Jiné se používají dodnes.

 

  Dotazníky, využívané v kategorizaci prací

Meisterův dotazník

Nejznámější dotazník, který se osvědčil a našel široké využítí, je Meisterův dotazník. Zde je návod k jeho použití.

Vyzkoušet dotazník si můžete na stránkách Personal Consulting.  Jde o analýzu jednotlivých položek, nikoliv o zjištění globální míry psychické ztěže jednotlivce.Zaměření dotazníku je primárně skupinové,  ne individuální .

Dotazník N-5

Dotazník sloužil k zjišťování neuroticických tendencí  jako reakci na zátěžové situace. Zde je návod k jeho použití, publikovaný v příručce  Metody hodnocení psychosociální pracovní zátěže. (1999).

Dotazník zrakových potíží

K sledování zrakové únavy slouží tento dotazník. Zde je návod k jeho použití.

BO - burnout

Vyhoření je možno sledovat mnoha dotazníky, nejznámější je MBI, u nás ovšem oficiální verze neexistuje a MBI se opravdu hodí spíše do  zdravotníckého prostředí. Pro běžné profese jsem přizpůsobila Egerův dotazník a k sledování příznaků vyhoření  jsme využívali v hygienické službě BO dotazník.

Zde je návod k použití.

Figura

Zde je  obrázek postavy, návod k použití je jednoduchý: "Zaznamenejte na postavě oblasti, kde cítite bolest nebo únavu".  Instrukce lze upravovat podle účelu šetření. 

Dotazník Subjektivní pocity únavy

Jde o dotazník, převedený z japonštiny, v osmdesátých letech minulého století byl velmi populární a v hygienické službě byl značně využíván.  Jeho nevýhodou bylo, že k získání kvalitních výsledků byl měl být zadáván před směnou i po směně, což omezovalo jeho využití, případně se dával pouze po směně.

Zde je návod k použití.

 

Syndrom vyhoření 

Dotazník MBI

Je nejznámější dotazník k zjišťování syndromu vyhoření. U nás k dispozici nebyl, tak jsem ho pracně našla v různých  zahraničních publikacích, přeložila a dala na své stránky. Ujal se a četla jsem mnohé studie,  v nichž byl použit. Bohužel české normy neexistují dodnes.

Zde je návod k použití.

Beverly Potter's Burnout Questionnaire

Často bývá v anglických pracech citován dotazník BPQ, proto jsem ho také přeložila, normy u nás nejsou, zahraniční jsem také nenašla.

Zde je návod k použití.

Dotazník vyhoření

Jiný, u nás neznámý dotazník vyhoření, jsem našla na stránkách  Adrenal Fatigue. Jeho překlad je zde, dotazník už tam není, je tam jiný, delší.

 

 Dotazníky k zjišťování psychické zátěže a odezvy na stres

 Chování typu A a výklad najdete zde

The Job Content Questionnaire

Velmi známý japonský dotazník bývá u nás pouze citován. Anglickou verzi jsem přeložila zde.

General Self-Efficiacy Scale (GSE)

Často bývala citována tak Škála schopnosti zvládat stres, je to již starší metoda. Pro ukázku jsem ji přeložila zde.

The Proactive Coping Inventory (PCI)

Poměrně dlouhý nástroj k měření zvládání stresu jsem přeložila jako ukázku.

Zde je, vyhodnocení není k dispozici, udělala jsem procentuální.

 Perceived Stres Scale (PSS)

Dotazník slouží k ohodnocení toho, jak  dopadá v pracovní činnosti stres na člověka. Je pro individuální použítí, ale lze zadávat i skupinově. Zde je návod k použití.

Škála dopadu událostí

Používá se k hodnocení toho, jak působí traumatická událost i nadále. Zde je návod k použití.

ICS -  Škála zvládání nemoci

Dotazník zjišťuje, jaké způsoby užívá člověk k zvládání  nemoci. Zde je návod k použití.

Metody k zjišťování sociální opory

Zde je souhrn metod, které lze najít na internetu k zjišťování sociální opory, vesměs se u nás ve výzkumných pracech neužívají, nejsou oficiálně přeloženy. Základní metodou k zjišťování sociální opory u nás je Stanovení úrovně sociální opory, kterou uvádí na svých stránkách Státní zdravotní ústav.

Program SOLVE - dotazník pro žjišťování úrovně stresu

Dotazník zjišťuje rizikové faktory v pěti oblastech pracovního prostředí: Stres, Kouření, Alkohol, HIV, Násilí.  Dotazník jsem přeložila jako ukázku evropských dotazníků ILO, u nás se nepoužívá. 

Zátěžové životní situace (Holmes Rahe Scale)

Přehled škál ZŽU jsou k vidění zde.

 

 Rúzné

Určete si svůj chronotyp

Známý dotazník Morningness -Eveningness nebyl kdysi také v české verzi k dispozici, my potřebovali nějak sledovat pracovníky ve směnných provozech, tak jsem udělala překlad dotazníku. Zde je taková populárnější verze k  individuálnímu použití. Zde je celý překlad dotazníku MEQ. Posléze jsem zjistila, že ho  ve stejné době přeložil Fiala*  a  později psychometricky ověřil  Skočovský..

Publikace

FIALA, Jindřich a Lubomír KLEPÁČ. Rozdíly v denním průběhu tělesné teploty mezi ranními a večerními typy studentů. Pracovní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1988, roč. 40, č. 1988, s. 202-204. ISSN 0032-6291.

FIALA, Jindřich a Lubomír KLEPÁČ. Horší přizpůsobivost noční práci osob "ranního" typu. Pracovní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1988, roč. 40, č. 9, s. 385-388. ISSN 0032-6291.

 

Dotazník hypochondrie

Testů na hypochondrii je mnoho, přeložila jsem jeden z nich. Zde je i s orientačními normami, byl k dispozici na anglických stránkách, ale již tam není přístupný. 

Dotazník koncentrace

Zaujal mne dotazník na schopnost koncentrace, tak jsem ho také přeložila a dala tam orientační normy. Zde je k vyzkoušení.

Technostres

Jak zvládáte stres při  práci s počítačem si můžete vyzkoušet zde.

Asertivita

Jak se umíte prosadit ve skupině si můžete vyzkoušet zde

Astronaut Quiz

Jak byste zvládli pobyt ve vesmíru si můžete vyzkoušet zde