Hodnocení psychické a zrakové zátěže v zákonech

01.12.2013 18:24

První vlaštovka k hodnocení psychické zátěže se objevila v roce 1981. Byl to "Metodický návod k provádění hygienického dozoru na pracovištích (kategorizace pracovišť). Metodika hlavního úkolu hygienické služby č.9.1." uveřejněný v  Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica (AHEM) 11/1981 .
Návod ke kategorizaci prací v metodické podobě z roku 1981 obsahoval  poprvé i kategorizaci senzorické a psychické zátěže, víz obrazová příloha  zde .

V roce 1990 byla také v AHEM zveřejněna  "Standardní metodika pro hodnocení pracovních podmínek z hlediska neuropsychické zátěže", podle které se pracoviště  úspěšně hodnotila dlouhá léta.  Útlá knížečka je k nahlednutí, stačí si o ní napsat.

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže jsem se pokusila stručně shrnout zde. K tomu je možno otevřít si slovenskou verzi a srovnávat zde.